Onze vereniging

De geschiedenis van de VOLD

De VOLD is ontstaan uit een fusie op 1 januari 2000 van de Vereniging van Aan- en Afvoertroepen Officieren (VAATO, opgericht 4 juni 1959) en de Vereniging van Officieren der Intendance (VOInt, opgericht 15 april 1955). Op 1 januari 2002 is de Vereniging van Technische Dienst Officieren (VTDO, opgericht 28 november 1958) gefuseerd met de VOLD. Op 31 december 2009 zijn de leden van de Vereniging Officieren Militaire Administratie (VOMA, opgericht 26 mei 1923) opgegaan in de VOLD, waarna de VOMA is opgeheven. Daarmee zijn 4 logistieke zusterverenigingen van weleer tot één vereniging geworden.

De VOLD is er voor en door leden

Vanuit die achtergrond is het ultieme streven erop gericht onze leden een kameraadschappelijke omgeving te bieden, waarbinnen de contacten van het netwerk aan de eigen functieloopbaan een horizonverruimend perspectief bieden en waarbinnen het eigen kennisniveau kan worden verrijkt via verschillende wijzen van informatieoverdracht over actuele logistieke ontwikkelingen, zowel militair als civiel.

Het doel van de vereniging is beschreven in artikel 2, lid 1 van de statuten. Kernbegrippen hierin zijn: saamhorigheid en korpsgeest, overdracht van actuele informatie en het bieden van een netwerk.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!