Jaarboek

Een gedeelte van deze inhoud kunt u raadplegen via het menu als u ingelogd bent in de beveiligde omgeving.
 
INHOUDSOPGAVE

Adres / Gegevens Wijzigingsformulier
Redactie Militair Logistiek Magazine
Overzicht Ereleden
Overzicht Leden van Verdienste
Overzicht winnaars Oeuvreprijs MLM
Adreslijst bestuur (alleen te benaderen voor bestuur)
wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement
Ledenlijst (alleen te benaderen voor leden)
Bestuursleden sinds de oprichting
Bestuursleden VAATO van oprichting tot Fusie
Bestuursleden VOInt van oprichting tot fusie
Bestuursleden VTDO van oprichting tot fusie
Bestuursleden VOMA van oprichting tot fusie, voor zover bekend (zie opmerkingen)

Opmerking met betrekking tot de bestuursleden van de VOMA: In de archieven van de VOMA is niets terug gevonden aan geschiedschrijving van de vereniging van datum oprichting (24 april 1923) tot en met WO II. De enige logische verklaring die daarvoor is te geven, is het feit dat de VOMA door de bezetter in de oorlogsjaren is ontbonden met de verplichting om haar bezittingen aan de bezetter over te dragen en het voor de bezetter beschikbaar houden van haar (leden)administratie. Deze gedwongen ontbinding is van rechtswege na de bevrijding ongedaan gemaakt.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!