Leden van verdienste

Leden van verdienste zijn die leden die zich in hoge mate voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, en die op voordracht van het bestuur of van tenminste 40 stemgerechtigde leden, door de algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Tevens zijn leden van verdienste van de vereniging die leden die dragers van de zilveren speld van de VOInt waren en die leden die lid van verdienste waren van de VTDO.

Leden van verdienste die dat geworden zijn bij de VOLD dragen een zilveren speld zoals hierboven afgebeeld.

 

NAAM Rang *) van M.i.v.
P.van Hoorn († 1991) lkol VTDO 1969
P.C. van Kerkum († 2005) lkol VTDO 1970
E.D. Manson († 1997) kap (R) bd VTDO 1974
P.W.E. Willemse († 1982) kap vkd VTDO 1974
Mr. Drs. G. Kuijper († 1992) maj vsd VTDO 1975
L. van Eijsden († 2009) kol VTDO 1975
Ing. J.G.C. Vergoed kap vsd VTDO 1975
P. van de Lint († 2013) kol VTDO 1980
P. den Hollander († 2008) kol bd VTDO 1983
J.G. Donker van Heel († 1998) lkol VTDO 1983
W. van Zoeren kap VTDO 1983
Th. H.A. Rump († 2022) maj VOINT 1986
C.W. Janssen († 2014) maj vsd bd VOINT 1987
H.F. Kramer († 1998) lkol bd VOINT 1987
H.J. Geerlings lkol VOINT 1988
F.G. van der Hooft lkol VOINT 1988
J.A. van Halteren maj (R) VOINT 1989
H. Broeks - Heemskerk elnt vsd VOINT 1990
B.W. van Hattem († 2001) maj (R) VOINT 1991
T. Plugge († 1999) lkol VOINT 1992
P. Schuler († 2020) kap vkd bd VOINT 1993
A.J.M. Snels († 2011) maj VOINT 1994
Ir. F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken maj (R) VOINT 1995
F. van de Kamp kap INT VOLD 2000
R.W.T. van Arnhem maj B&T VOLD 2001
J.D. Bolling († 2012) maj bd TD VOLD 2003
E. Vegers kap B&T (R) VOLD 2004
P.G. van de Tuin maj B&T VOLD 2004
J.W.M. Veenstra lkol B&T VOLD 2005
G.F.Alofs lkol TD VOLD 2009
I.V. Blom kap B&T VOLD 2012
M.C.M. van Valen maj TD VOLD 2012
J.M. Verwer lkol B&T VOLD 2012
A.C.M. van Kampen lkol TD VOLD 2014
H. Paape kol TD VOLD 2021
J.W.M. Langeland Maj der Cavalerie VOLD 2022

*) rang bij uitreiking Lid van verdienste

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!