Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Annulering Nieuwjaarsreceptie 2021

Beste Leden van de Vereniging van Officieren Logistieke Diensten,

In de afgelopen dagen hebben we met zijn allen geconstateerd dat de cijfers van de besmettingen wederom oplopen. Het kabinet heeft gisteren in een persconferentie aangegeven dat er verscherpte maatregelen van kracht zijn tot tenminste 19 januari. Helaas moeten wij als bestuur om die reden onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari annuleren. Het nieuwe jaar zal voor velen van u een minder hoopvolle start zijn dan gewenst, maar we gaan er van uit dat we samen met u hier weer bovenop komen. We hopen op uw begrip en wensen u en uw naasten ondanks alle te nemen noodzakelijke maatregelen alsnog fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!

Namens het bestuur van de VOLD,
Hoogachtend,
De activiteitencommissie VOLD.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!