Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...

Ook in 2018 is een lid van de vereniging gedecoreerd op 26 april. Ons erelid Theo Rump werd onderscheiden met Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Het bestuur feliciteert hem van harte met deze onderscheiding.

De onderscheiding werd hem uitgereikt in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg door de Minister van Defensie, mevr. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

Theo Rump ontving de onderscheiding op grond van de totaliteit van zijn verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen, waaronder zijn verschillende vrijwillige veteranen-activiteiten als bestuurslid van VOMI Nederland, hoofdredacteur van het verenigingsblad ‘SOBAT’, voorzitter Sociale Commissie VOMI Nederland en voorzitter van VOMI Zuid-Holland. Voorts zijn inzet gedurende ruim 20 jaar voor de Rooms Katholieke Kerk in de Leidse regio.

Bij publicatie waren geen andere onscheiden leden bij het bestuur bekend.

Reünie 25 jaar Transportbataljon

Op 14 oktober 2017 zal in Stroe op de Generaal-Majoor Koot kazerne een reünie worden gehouden ter gelegenheid van het feit dat het 25 jaar geleden is dat in voormalig Joegoslavië het VN Transportbataljon ontstond. In deze reünie zijn de volgende eenheden begrepen: 1 (NL/BE) VN Transportbataljon (TBat), 1 (NL/BE) VN Logistiek- en Transportbataljon (LogTBat), 1 (NL) LogTBat IFOR, 1 (NL) LogBat IFOR, 1 (NL) VN PodPel / PodCie (Split), 1 (NL) VN Ondersteuningsdetachement, BiH-Command, LogBase Zulu (Zagreb), LogBase Sierra (Split), Redeployment Command. Partners van veteranen zijn van harte welkom. Aanmelden (Ticketshop) en aanvullende informatie op www.25jaartransportbataljon.org, informatie en e-mail: info@25jaartransportbataljon.org.

Symposium 2017 (gewijzigd bericht)

Op 19 en 20 september zal een symposium worden georganiseerd. Op beide dagen wordt een identiek programma geboden. Het symposium wordt gehouden op de Generaal-majoor Koot Kazerne in Stroe (gebouw "de Witte Bergen"). De ontvangst zal plaatsvinden vanaf 08:45. Er is een walking-lunch van 12:00 tot 13:00. Na afloop is er een netwerk-borrel. Het programma bestaat uit een aantal voordrachten over actuele logistieke onderwerpen, een aantal bedrijven zullen zich presenteren en er is een mini-expositie van bedrijven. Uitnodigingen zijn inmiddels verzonden. Actief dienende militairen krijgen die op hun Defensie-emailadres en worden verzocht zich aan te melden conform instructies in het mailbericht. Nadere informatie in deze brochure. Aanmeldingen door overigen met opgave van gewenste datum via: OTCLogOST.OST.ST.OTCLOG.OTCO.CLAS@mindef.nl. Er kunnen 500 deelnemers per dag worden ondergebracht, vol-is-vol. Inschrijving sluit 4 september 2017.


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!