Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

AVG / GDPR

Ook de VOLD heeft met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel General Data Protection Regulation) te maken. Het bestuur heeft naast het opstellen van een Privacy Policy besloten om diverse aanpassingen aan de website te doen om ongewilde verspreiding van persoonsgegevens te vermijden:

- ledenlijst is niet langer te raadplegen;

- leden kunnen hun gegevens niet meer muteren, zij zullen dat via andere weg met de ledenadministratie moeten regelen;

- de jaarboekjes zijn niet meer van de website te downloaden;

- uit de MLM's die op de website staan, zijn de personalia verwijderd.

De kosten die gemoeid zijn met het dusdanig aanpassen van de website dat de beveiliging voldoet zijn zo hoog (aanpassing en onderhoud) dat dat niet verantwoordt is.

De privacy policy van de VOLD kunt u via deze link lezen: VOLD Privacy Policy

Familiedag 2018

De details van de familiedag 2018 zijn bekend. Log in om de details te bekijken en om aan te melden.

Familiedag 2018 Dierenpark Amersfoort

 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...

Ook in 2018 is een lid van de vereniging gedecoreerd op 26 april. Ons erelid Theo Rump werd onderscheiden met Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Het bestuur feliciteert hem van harte met deze onderscheiding.

De onderscheiding werd hem uitgereikt in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg door de Minister van Defensie, mevr. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

Theo Rump ontving de onderscheiding op grond van de totaliteit van zijn verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen, waaronder zijn verschillende vrijwillige veteranen-activiteiten als bestuurslid van VOMI Nederland, hoofdredacteur van het verenigingsblad ‘SOBAT’, voorzitter Sociale Commissie VOMI Nederland en voorzitter van VOMI Zuid-Holland. Voorts zijn inzet gedurende ruim 20 jaar voor de Rooms Katholieke Kerk in de Leidse regio.

Bij publicatie waren geen andere onscheiden leden bij het bestuur bekend.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!