Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Familiedag 2021 Walibi Holland

Eindelijk! De langverwachte familiedag van de VOLD gaat dit jaar toch echt plaatsvinden. De VOLD gaat dit keer naar Walibi Holland en jij en je familie horen daarbij. Informatie m.b.t. inschrijving volgt op een later moment. Dus hou onze website, social media en je eigen mailbox de komende tijd in de gaten. De datum kan wel alvast in de agenda’s gezet worden: 09-10-2021. Tot dan!

Eindverslag ALV 2020

Het bestuur van de VOLD heeft naar aanleiding van de richtlijnen rondom de COVID-19 crisis de Algemene Ledenvergadering (ALV) op alternatieve manier vormgegeven. We zijn blij om te constateren dat wij ondanks deze crisis op deze wijze u hebben kunnen consulteren. Over het algemeen hebben wij positieve reacties ontvangen op dit initiatief. Via deze link kunt u het eindverslag lezen, hiervoor moet u wel ingelogd zijn.

Annulering Nieuwjaarsreceptie 2021

Beste Leden van de Vereniging van Officieren Logistieke Diensten,

In de afgelopen dagen hebben we met zijn allen geconstateerd dat de cijfers van de besmettingen wederom oplopen. Het kabinet heeft gisteren in een persconferentie aangegeven dat er verscherpte maatregelen van kracht zijn tot tenminste 19 januari. Helaas moeten wij als bestuur om die reden onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari annuleren. Het nieuwe jaar zal voor velen van u een minder hoopvolle start zijn dan gewenst, maar we gaan er van uit dat we samen met u hier weer bovenop komen. We hopen op uw begrip en wensen u en uw naasten ondanks alle te nemen noodzakelijke maatregelen alsnog fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!

Namens het bestuur van de VOLD,
Hoogachtend,
De activiteitencommissie VOLD.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!