Winnaars van de Oeuvreprijs

De Oeuvreprijs is in 2004 voor het eerst uitgereikt door de Commissie Beste Artikel MLM tijdens de ALV aan lkol Hans Edelhausen en Louisa Corbeau. Toen leek dat een eenmalige prijs omdat op dat moment nog nooit een schrijver zoveel bijdrages aan het Militair Logistiek Magazine had geleverd. De Commissie beoordeelt jaarlijkse alle 4 nummers van het voorgaande jaar en kiest uit alle bijdragen de beste artikelen. Traditiegetrouw begint haar verslag met de volgende toelichting:

 

Bij de beoordeling van de artikelen is, zoals gebruikelijk, een categorale indeling gehanteerd. Onderscheiden zijn de volgende categorieën, te weten: “Onderhoudend/informatief”, “Series” en “Diversen”. Redactionele artikelen, zoals aankondigingen, korte berichten, personalia, e.d. zijn niet beoordeeld. Met de hantering van dezelfde criteria als in voorgaande jaren, zijnde lezenswaardigheid, schrijfstijl, originaliteit en uitnodigend tot discussie, heeft de commissie zich op individuele basis teruggetrokken. Begin deze maand werd overeenstemming bereikt bij de vaststelling van de beste artikelen per categorie. Als zwaarwegend argument heeft daarbij het criterium “uitnodigend tot discussie” een belangrijke rol gespeeld.


Omdat in 2011 door de redactie van het MLM werd geconstateerd dat er door lkol Piet IJntema een indrukwekkend aantal artikelen was geschreven en daar door de Commissie Beste Artikel in de ALV van 2010 te Lelystad bij de uitreiking van een prijs aan Piet IJntema al een suggestie richting een Oeuvreprijs werd gemaakt, is in 2011 besloten om de Oeuvreprijs een officieel karakter te geven. De Oeuvreprijs gaat vergezeld van een oorkonde en een award.

 

NAAM Rang *) van M.i.v.
H. Edelhausen lkol B&T VOLD 2004
L. Corbeau     2004
P. IJntema lkol B&T VOLD 2011

*) rang bij uitreiking Oeuvreprijs

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!