MLM - Het magazine van de VOLD

Beste bezoekers, nadat u ingelogd bent kunt u alle uitgaven van het MLM bekijken. 

Het Militair Logistiek Magazine (MLM) wordt eenmaal per kwartaal uitgegeven als periodiek van de VOLD. Het bevat artikelen over ontwikkelingen in de logistiek en/of van het militaire optreden, aankondigingen en verslagen van activiteiten van de vereniging of de regimenten, alsook de personele mutaties van de leden.

Hoe kopij aan te leveren?
Om het hele proces van aanleveren tot en met de uiteindelijke druk te vereenvoudigen een aantal richtlijnen/tips:

Wie is de schrijver?
Als u een artikel aanlevert, geef dan in een 2 à 3 tal regels aan welke functie u bekleedt en een korte carrièrebeschrijving.

Opmaak
Lever de kopij aan als “platte” tekst, zonder ingevoegde voetnoten, schema’s, organogrammen, foto’s, etc. Door het gebruik van professionele programma’s (niet zijnde de ons bekende MS Office programma’s) bij de drukkerij, is het onmogelijk de door u reeds opgemaakte tekst in te lezen. Zonde van uw tijd en de effort die u erin stopt.

Omvang
Maakt u zich vooral geen zorgen over letter-types en/of -groottes. Wilt u weten hoeveel pagina’s u in drukformaat heeft geproduceerd? Kies de optie “woorden tellen” onder “Extra” en met ca.1000 woorden heeft u een pagina écht helemaal vol met tekst.

Verwijzingen
Verwijs in de tekst naar een titel van een schema, organigram of foto. Hierdoor is het mogelijk deze in de kolom náást de tekst te zetten of elders op de pagina. Het geeft de DTP-er (DeskTop Publishers) wat meer vrijheid bij het zo leesbaar mogelijk maken van ons blad.

Foto- en/of beeldmateriaal
Levert u foto’s digitaal aan, denk dan even aan de kwaliteit. Een duidelijke foto op het beeldscherm is niet de garantie dat deze ook bij druk haarscherp is. De drukker stelt dat 300 DPI in het formaat dat de foto moet worden geplaatst voldoende is. Dit komt globaal overeen met een JPEG van 600 – 1000 kB voor een liggende foto over twee kolommen. Door u aangeleverde originele foto’s krijgt u na uitkomen van het blad weer terug. Geef wel even het adres aan waar u ze naar toe gezonden wilt hebben.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!