Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

KVNRO Symposium

“VAN KLASSIEKE RAMPENBESTRIJDING NAAR MODERNE CRISISBEHEERSING”

(civiel-militaire samenwerking)

OP 10 NOVEMBER 2016 VAN 12:00 UUR – 19:30 UUR organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) haar tweejaarlijkse symposium te Stroe/Garderen in de Generaal-majoor Kootkazerne. Dit is inclusief lunch en dinerbuffet.

100 jaar bestaan AAT

Landmacht logistiekdag voor reünisten van de Aan en AfvoerTroepen (AAT).

100 jaar Bevoorrading en Transport bij de landmacht, in één dag kunnen oud AATers 100 jaar landmacht logistiek beleven.Het evenement zal plaats vinden 18 september 2015 bij en op de legerplaats Stroe.

Hulp voor Helden

Koninklijke PIT Pro Rege lanceert nieuw programma en nieuwe website
“De naam Hulp voor Helden staat symbool voor onze missie”


De stichting Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR) zet zich al ruim 140 jaar in voor mensen die militair of veteraan zijn. Recent lanceerde de stichting een nieuw programma.

Herdenking capitulatie Japan

De Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam, is het een eer u te informeren dat op zaterdag 15 augustus 2015 de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan wordt georganiseerd. Plaats van handeling is weer de Vlaggenparade aan de Boompjes in Rotterdam. Het exacte programma wordt nog  bekend gemaakt in de officiële uitnodiging, die u later ontvangt. U kunt het laatste nieuws vinden op onze website http://www.herdenking-15-augustus.nl/.

SYMPOSIUM “CYBERCRIME; DE DIGITALE VIJAND VOOR ONS ALLEN"

Nut en noodzaak van civiel-militaire samenwerking

Inleiding

Moedwillige en grootschalige verstoringen van ICT- (infrastructuur-) voorzieningen door criminelen is erg actueel en heeft een hoge prioriteit op de (nationale) veiligheidsagenda. Steeds meer worden bedrijven en organisaties binnen de vitale infrastructuur, maar ook particulieren, geconfronteerd met problemen op dit terrein. Enkele recente voorbeelden zijn het hacken bij de KPN, het verstoren van DIGiD, het digitale overheidsloket voor belastingen en uitkeringen  en inbreuk in systemen van ziekenhuizen. Vanuit een oogpunt van crisisbeheersing zal preventief steeds meer aandacht moeten worden besteed aan deze risico’s en de gevolgen daarvan. Als het daadwerkelijk misgaat, is het een grote uitdaging de maatschappelijke onrust te beheersen.

Klik hier voor de gehele brochure.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!