Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

SYMPOSIUM “CYBERCRIME; DE DIGITALE VIJAND VOOR ONS ALLEN"

 

Gevolgen voor betalingsverkeer

De financiële sector maakt deel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. Helemaal nu steeds meer burgers en organisaties het gebruik van chartaal geld beperken en overgaan op digitaal bankieren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende aanvallen geweest op diverse onderdelen van digitaal bankieren. Deze aanvallen betroffen zowel het stelen van geld als het uitschakelen van online betalingssystemen, zoals internetbankieren via websites, mobiele apps en iDeal. Wat zal er in Nederland gebeuren als de ICT uitval het betalings-(diensten-)verkeer lam legt? M.a.w.: digitaal bankieren is niet meer mogelijk, elektronisch betalen werkt niet meer en de beurshandel ligt stil.

Andere Keteneffecten

Veelal zal er bij grootschalige ICT- uitval in het betalingsverkeer ook sprake zijn van keteneffecten. Dit kan zijn in de voedselvoorziening (winkels sluiten, geen bevoorrading); de energievoorziening (tankstations sluiten); de telecommunicatie (telefonieverbinding valt uit, radio en digitale TV valt weg, internet doet het niet meer e.d.); verkeer en vervoersector (spoor, lucht, water en wegverkeer komt voor een belangrijk deel stil te liggen) en openbare orde en veiligheid (plunderingen, relletjes e.d.). Kortom de gevolgen zullen desastreus zijn. De effectbeheersing zal van veel partijen een inspanning vragen in een multidisciplinair samenwerkingsveld, waarbij defensie een onmisbare partner is.

Multidisciplinaire aanpak

In het beschreven scenario zal sprake zijn van een nationale crisis (GRIP RIJK). Ook de veiligheidsregio’s zullen zich maximaal moeten inspannen deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Op zich is dat een uitdaging, omdat deze regio’s meer geëquipeerd zijn voor klassieke rampenbestrijding dan moderne crisisbeheersing. Banken, commerciële bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties e.d. zitten veelal niet aan tafel in de veiligheidsregio’s. In het beschreven scenario behoren zij evenwel tot de key-players waar het om draait.

Civiel-Militaire samenwerking

Bij grootschalige en langdurige uitval van ICT- voorzieningen, waardoor het handels- en betalingsverkeer grotendeels plat komt te liggen, zal defensie de operationele diensten, het openbaar bestuur, kenniscentra en het bedrijfsleven als structureel veiligheidspartner ondersteunen. Dit kan op velerlei gebied mogelijk zijn. Om deze samenwerking meer over het voetlicht te brengen, kennis te delen en het kennissennetwerk (publiek en privaat) in deze verder te intensiveren, wordt op donderdag 20 november 2014 een symposium georganiseerd op de Koninklijke Militaire Academie te Breda.

Symposium

Op donderdag 20 november 2014 bent u in Breda van harte uitgenodigd bij het symposium “ Cybercrime; de digitale vijand voor ons allen ”. Het symposium beoogt veel bestuurders, beleidsmedewerkers en specialisten vanuit het bedrijfsleven, het openbaar bestuur (ministeries, provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s), de operationele diensten (politie, brandweer, GHOR, waterschappen, Rijkswaterstaat), het OM, kenniscentra (Universiteiten, Hoge Scholen, TNO, Thales e.d.), maatschappelijke instellingen en defensie (beroeps- en reservemilitairen) bijeen te brengen.

Het symposium zal een middag in beslag nemen en zal dynamisch en interactief van karakter zijn. In grote lijnen bestaat het symposium uit 3 delen. De Secretaris-Generaal van Defensie Erik Akerboom zal het symposium openen. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof, de Commandant der Strijdkrachten (Tom Middendorp), de Portefeuillehouder Crisisbeheersing van het Veiligheidsberaad (Antoin Scholten) en een bestuurslid van De Nederlandsche Bank (Freek Elderson) zullen allen vanuit hun perspectief hun visie geven op cybercrime, ICT uitval en daarbinnen de mogelijkheden van civiel-militaire samenwerking.

Aansluitend zal er een paneldiscussie onder leiding van Jack de Vries plaatsvinden aan de hand van een casuïstiek met filmbeelden, waarbij meer naar de operationele problemen wordt gekeken. In dit panel zitten vertegenwoordigers van de bancaire sector, de cybersecurity raad, Brinks geldtransport, KPN, de Nationale Politie, de Landelijke Operationele Staf  en defensie.

Tot slot zal Rob de Wijk zijn scherpzinnige zienswijze geven op welke terreinen de vitale infrastructuur gebaat is bij een goede voorbereiding en waar verbeteringen mogelijk zijn in de civiel militaire samenwerking binnen de kaders van het geschetste dreigingsbeeld.

Programma

12.00 - 13.20

 

Ontvangst met lunch

 

 

13.30 - 13.35

 

Opening symposium

Drs. E.S.M. (Erik) Akerboom (Secretaris-Generaal Ministerie van Defensie)

 

13.35 - 13.45

 

Dagvoorzitter in gesprek met initiatiefnemers

Dhr. G.J. (Gert-Jan) Ludden

 

13.45 - 14.10

 

Cybercrime hoog op de politiek agenda

Drs. H.W.M (Dick)Schoof (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid)

 

14.10 - 14.35

 

Cybercrime vergt een integrale aanpak

Generaal T.A. (Tom) Middendorp (Commandant der Strijdkrachten)

 

14.35 - 15.00

 

Waar kan de samenwerking in de Veiligheidsregio verbeteren?

Drs. A.S. (Antoin) Scholten (Portefeuillehouder Crisisbeheersing Veiligheidsberaad)

 

15.00 - 15.25

 

Betalingsverkeer altijd gegarandeerd?!

Mr. F. (Frank) Elderson (Bestuurslid De Nederlandsche Bank)

 

15.30 - 16.15

 

Pauze

 

 

16.15 - 17.20

Scenario ICT uitval; betalingsverkeer stagneert

Discussieleider J. (Jack) de Vries

 

 

 

Chief Information Security Officer Rabobank Groep Dr. W. (Wim) Hafkamp

 

 

Lid Cyber Adviesraad NL (ICT) Dhr. C. (Coen) Egberink

 

 

COO Brinks Nederland Dhr. E. (Erik) van Limburg

 

 

Politiechef Landelijke Eenheid Mevr. P. (Patricia) Zorko

 

 

Chief Information Security Officer KPN Mevrouw J.( Jaya) Baloo

 

 

Voorzitter Landelijke Operationele Staf Dhr. P. (Peter) van Zunderd

 

 

Commandant Taskforce Cyber Kolonel ir. J.M. (Hans) Folmer

 

 

 

 

17.20 - 17.45

 

Slotpleidooi

Prof. Dr. R. (Rob) de Wijk (Directeur HCSS)

 

 

17.45 -17.55

 

Conclusies en afsluiting dagvoorzitter

 

18.00 - 19.30

 

Buffet met borrel

 

 

 

 

 

Locatie

Het symposium vindt plaats op de Koninklijke Militaire Academie; Kraanstraat 4; 4811 XC Breda.

 

 

           

Organisatie

De organisatoren van dit symposium zijn de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) in nauwe samenwerking met het Korps Nationale Reserve dat in 2014 haar 100-jarig jubileum viert. Het organiserend comité bestaat uit:

Kol (R) bd Gerard Lettinga

Lkol (R) bd Rob van Mechelen

Lkol (R) bd Hans Muschter

Lkol (R) bd Gerrit van Rijssen

Lkol (R) bd Ernst Haitsma

Lkol (R)Gert-Jan Ludden

Sponsors

Het symposium wordt gesponsord door:

Koninklijke TenCate, het Ministerie van Defensie, HDI Gerling, Crawford en Turnaround Communicatie.

muzikale omlijsting

Het symposium zal muzikaal worden omlijst door het Combo van de Fanfare Korps  Nationale Reserve.

Aanmelden

Het symposium staat open voor maximaal 500 deelnemers. De organisatie streeft daarbij naar een evenredige verdeling van vertegenwoordigers uit het civiele veiligheidsdomein,  militairen/burgers werkzaam binnen defensie en reservisten die werkzaam zijn in de veiligheidssector c.q. daar veel belangstelling voor hebben. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (klik hier) in te vullen en te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 35. Deze geringe bijdrage is nodig om in de kosten van de borrel, diner en locatie te kunnen voorzien. Nadat u een eerste bevestiging tot deelname alsmede een factuur heeft ontvangen, verzoeken wij u dit bedrag uiterlijk 1 november a.s. over te boeken op rekeningnummer NL 51 ABNA 06 22 48 45 32 ten name van de heer R.P.M. van Mechelen, Trochietdijk 16 te Roosendaal onder vermelding van: Symposium KVNRO en het factuurnummer. Na betaling ontvangt u pas de definitieve bevestiging tot deelname!

Bij annulering vóór 20 oktober 2014 zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd, tenzij in vervanging kan worden voorzien. Bij annulering tussen 20 oktober en 20 november 2014 is dit niet meer mogelijk.

Contact

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het organiserend comité, de heer Gert-Jan Ludden (reserve luitenant-kolonel) via telefoonnummer 06-51817733.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!