Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

ALV 2023

Ondanks de afwezigheid van de hamer van de voorzitter, heeft de algemene ledenvergadering van de VOLD afgelopen woensdag 19 april 2023 toch plaatsgevonden. Op deze mooie zonnige dag is ingestemd met de voorstellen vanuit het bestuur. Enkele mensen zijn speciaal in het zonnetje gezet voor bewezen diensten; de kascontrolecommissie en commissie 'beste artikel MLM' 2022. Tevens heeft met terugwerkende kracht het nieuwste lid van verdienste vandaag ook zijn zilveren speld gekregen en is de vereniging een erelid rijker geworden. Na ruim 10 jaar (eind)redacteur van de MLM te zijn geweest, is de voordracht unaniem door de ALV bekrachtigd. 3 bestuursleden, waaronder de voorzitter, zijn herkozen en zullen zich blijven inzetten voor de vereniging. Met mooie slotwoorden van het oudste aanwezige erelid kon eenieder genieten van een lekker hapje en drankje. 

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!