Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Uitslag leescommissie Beste Artikel MLM 2022

De gemiddelde leeftijd van de leescommissie ligt daarmee nog steeds te hoog. We hebben jeugd nodig. Voor dit jaar hebben we steun gezocht bij de jeugd in de VTO KMA op het OTCLog. In overleg met de VTO begeleiders hebben we ze een shortlist van het leesduo voorgelegd, met het verzoek om per categorie 4 artikelen in syndicaatsverband te beoordelen, volgens de bekende criteria: schrijfstijl, lezenswaardig, origineel en ‘uitnodigend voor verdere discussie’. En ze vonden het leuk. En ze kwamen met een waardering…en meer! We kregen ook ongevraagd advies van de jongelui:

·         Grammatica en interpunctie fouten

·         Artikelen missen soms onderbouwing

·         Vormgeving van het magazine lijkt wat verouderd

·         Afbeeldingen in het magazine zijn soms van lage kwaliteit

De waardering van de leescommissie is daarmee geworden:

De categorie Series had naar onze mening te weinig artikelen van 1 schrijver om te beoordelen. Voor de reeks “de startfunctie van” willen we wel een eervolle vermelding vragen. Deze artikelen waren bijna zonder uitzondering leuk, informatief – en goed -  om te lezen. Wat we ook willen aanbevelen zijn de artikelen waar het Kenniscentrum Logistiek een aandeel heeft gehad. Bijvoorbeeld de uitleg over afstudeeropdrachten en de info uit de faculteit, maar niet als laatste ook de stukken van Hoofd Kenniscentrum zelf.

In de categorie Logistiek informatief hebben we het artikel “Ontwikkelingen in het kennisdomein: De gravendienst” van majoor Marcial Hernandez het hoogst beoordeeld. Het is een makkelijk leesbaar en interessant stuk over een zeer belangrijke consequentie van oorlogvoeren, dat lang te weinig aandacht heeft gekregen.We adviseren het bestuur om hem hiervoor te belonen met € 100,=.

In de categorie Diversen hebben we het artikel “LEIDERSCHAP EN LOGISTIEK: it is all about psychology!” van overste Martijn van Eetveldt (nu van het dienstvak van de MPSD) het hoogst beoordeeld. Een zeer lezenswaardig artikel voor alle leidinggevenden. Door in te gaan op twee nieuwe invalshoeken op leidinggeven en deze te koppelen aan logistiek ontstaan leuke discussie onderwerpen. We adviseren het bestuur om hem hiervoor te belonen met € 100,=.

Namens de leescommissie Beste Artikel MLM Luitenant-kolonel D.J. (Derk Jan) Klompsma

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!