Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

ALV 2024

Woensdag 17 april 2024 was het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VOLD. Samengekomen in Soesterberg werden we door de vrijwilligers van de historische collectie van de B&T voorzien van een lekker hapje en drankje. De voorzitter opende de vergadering om 13:00u waarna de agenda werd gevolgd. Een aantal punten verdienen wat extra aandacht. De prikkelende toespraak van de voorzitter leidde tot de nodige reacties van de leden. Het financieel gevoerde beleid en plannen voor het komende jaar werden door de aanwezige leden goedgekeurd. Na de pauze werd de nieuwe penningmeester benoemd en werd Lkol Stefan verrast met de voordracht tot erelid wegens bewezen diensten. Door een aanpassing in de wet was het noodzakelijk om de statuten van de vereniging aan te passen. Met hulp van een van de leden is er een tekstvoorstel voorgelegd en door de leden aangenomen. De vergadering werd afgesloten met laatste woorden van het oudste lid. Hij vertelde trots over de ontwikkelingen van zijn kleinkind en sprak zijn dank en vertrouwen uit naar het bestuur. Met luid applaus werd de vergadering gesloten en tijd voor een borrel.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!