Lid worden van VOLD?
U wilt graag betrokken blijven bij de logistieke diensten van Defensie?

<klik hier>

Remembrance

Het bestuur werd benaderd door de heer Oostra met deze brief. Zijn plan is om een documentaireserie te realiseren om de oorlogsdoden niet te vergeten. Dit alles met het oog op de centennial van de grote oorlogen (2014, 100 jaar na uitbreken WO I). Het bestuursstandpunt in dezen is dat de Eerste Wereldoorlog in Nederland niet zo leeft omdat deze voor het overgrote deel aan ons is voorbij gegaan. De heer Oostra geeft daarop aan dat er toch nog de nodige oorlogsgraven in Nederland zijn die te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog. Zijn reactie daarop was:

Wist U dat er in Nederland iets van 1600 burger- en militaire graven liggen die rechtstreeks terug te voeren zijn op de oorlog van 1914-1918? De meeste zijn Belgisch, Frans of van het Britse Rijk, maar er zijn ook Nederlandse militaire graven bij, met name in Den Helder Huisduinen en in Westkapelle op Walcheren. Kleine aantallen uiteraard. Veel groter zijn de aantallen Nederlanders die in die jaren op zee zijn omgekomen, niet alleen onder onze eigen vlag. Op het Tower Hill Memorial in Londen staan ook vele Nederlandse namen vermeld. Anderen kwamen om in de loopgraven, aan het Westelijk Front zowel als aan de Dardanellen, terwijl ze dienden in het Franse Vreemdelingenlegioen, of omdat ze in Canada, Australië of een ander buitenland woonden, naast de Nederlandse nationaliteit ook die van dat land hadden en samen met al die anderen uit die landen dienst hadden genomen, al of niet vrijwillig

Naar onze informatie is er ook op de begraafplaats in IJsselstein (L) een klein deel met graven van de Eerste Wereldoorlog. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om toch ruchtbaarheid te geven aan zijn initiatief. U kunt via deze link zijn brief (in het Engels) downloaden. Misschien dat zich onder de leden iemand bevind die zich wil inspannen in zijn projectteam.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!